Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

Vaikų dienos centrų paslauga

Vaikų dienos centro (VDC)  vizija – saugi vieta, kurioje socialinių problemų turintys vaikai gauna socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.
 
VDC misija – mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų vaikų bei jų šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, skatinti turiningai ir pilnavertiškai leisti laisvalaikį saugioje aplinkoje.
 
Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui ugdyti, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį, bei turiningai leisti laisvalaikį.

Tikslui įgyvendinti keliami šie veiklos uždaviniai:

1. Teikti informaciją ir konsultuoti VDC lankytojus ir  jų tėvus apie teikiamas paslaugas.

2. Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti jų prieinamumą ir tęstinumą.

3. Išlaikyti vaikų dienos centro veiklos tęstinumą ir stabilumą.

4. Planingai organizuoti vaikų dienos centro veiklą, užtikrinant, kad visiems lankytojams

būtų suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba.
 
VDC Gerosios Vilties g. patalpose teikiamos paslaugos:

Paslaugos teikiamos 14-18 metų jaunuoliams.

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša;
 • laisvalaikio užimtumas;
 • dalyvavimas jvairiuose projektuose;
 • socialinių įgūdžių lavinimas per kasdienes veiklas;
 • psichologinių įgudžių ugdymas;
 • konsultavimas, informavimas, grupiniai užsiėmimai;
 • tėvų konsultavimas ir informavimas;
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas;
 • ekskursijos ir išvykos;
 • maitinimas.
VDC Konduktorių g. patalpose teikiamos paslaugos:

Paslaugos teikiamos 7-18 metų jaunuoliams.

 • pagalba mokantis, pamokų ruoša;
 • laisvalaikio užimtumas;
 • dalyvavimas jvairiuose projektuose;
 • socialinių įgūdžių lavinimas per kasdienes veiklas;
 • psichologinių įgudžių ugdymas;
 • konsultavimas, informavimas, grupiniai užsiėmimai;
 • tėvų konsultavimas ir informavimas;
 • vaikų vasaros stovyklų organizavimas;
 • ekskursijos ir išvykos;
 • maitinimas.