Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

Partneriai ir rėmėjai

Dėkojame Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ partneriams ir rėmėjams

Rasa
Auškalnytė
Rasa
Maksimavičiūtė
Vokės
bendruomenė