Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

STOVYKLOS

„IŠEIK Į VASARĄ“

Vilniaus atviras jaunimo centras „MES“ (AJE „SPOTAS“, AJE „VAGA“, AJE „PONAMIS“) 2023 m. organizuoja vasaros stovyklą „Išeik į vasarą!“, kurios metu bendrai veiklai suburs 45 jaunuolius (3 pamainos po 15 asm.), iš kurių daugiau nei pusė yra jautresnėje socialinėje situacijoje. Stovyklos metu, užtikrinant prasmingą bei aktyvų laisvalaikį, jaunuoliai dalyvaus veiklose, orientuotose į fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, gamtos pažinimą. Numatomi užsiėmimai, skatinantys socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą – jaunuolių savimonės, atsakingų sprendimų, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, savitvardos kompetencijų formavimą. Kultūrinės edukacijos bei kūrybą ir saviraišką skatinančios veiklos, ugdys kūrybiškumo kompetenciją, kuri jaunuoliui suteiks įrankius, gyvenime padedančius tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti bei ieškoti problemų sprendimų. Programoje organizuojami užsiėmimai – įvairūs ir dinamiški, vykdomi remiantis atviro darbo su jaunimu bei neformalaus ugdymo metodika (tarp jų ir aktyviais mokymosi metodais bei priemonėmis). Stovyklos metu numatyta bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis, jų padaliniais (VŠĮ dienos centru „Mes esame“, „Tautmilės Globa“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Lietuvos policija).

Pamainų datos:

  • I pamaina 2023 m. birželio 26-30 d. (VAGA);
  • II pamaina 2023 m. rugpjūčio 7-11 d. (PONAMIS);
  • III pamaina 2023 m. rugpjūčio 21-25 d. (SPOTAS)

Iš viso į vasaros stovyklas planuojama įtraukti 45 jaunus žmones. Iš jų – 30 – iš jautresnės socialinės aplinkos. 2 – turinčius specialiųjų poreikių. 5 – atvykusius į Vilnių iš Ukrainos ar (ir) pabėgėlių iš kitų šalių.

Finansavimo suma: 4000 eur. Stovyklas finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.