Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

Projektas „Ponamis 2024“ – veiklos jaunimui Naujininkų rajone!

Vilniaus atviro jaunimo centro Mes jaunimo erdvė Ponamisšiais metais laimėjo projektą Ponamis 2024, finansuojamą Jaunimo reikalų agentūros!

🏀Projekto tikslas – pasitelkiant atviro darbo su jaunimu principus, kurti erdvę, skatinančią prasmingą jaunų žmonių laisvalaikį, ugdymą bei socialinę integraciją Naujininkų rajone, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Projekto metu Ponamio jaunimo darbuotojų komanda sieks:
🏀
Stiprinti jaunuolių socialinius įgūdžius, per santykį su savimi, kitais žmonėmis bei veikla, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.
🏀Kelti jaunimo darbuotojų kompetencijas, tobulinant darbo metodus bei gerinant emocinį klimatą darbe.
🏀Plėtoti esamas ir kurti naujas bendradarbiavimo galimybes su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui vietos lygmeniu.

Projektui vydyti skirtas finansavimas: 13 000 eur

Daugiau informacijos apie vykdomas projekto veiklas galite sužinoti Facebook paskyroje „Ponamis“ – atvira jaunimo erdvė Naujininkuose  arba el. paštu: ponamis@ajcmes.lt