Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

Pakeliui į rytojų

Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė vykdo Atvirų jaunimo erdvių projektą „Pakeliui į rytojų“. Šio projekto tikslas – sudaryti jaunuoliams galimybę saugiai leisti laisvalaikį atviroje jaunimo erdvėje, ugdyti jų socialinius įgūdžius bei skatinti užsiimti prasminga veikla, stiprinti individualaus darbo metodikas, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams.
Šio projekto tikslinė grupė Naujosios Vilnios jaunimas. Didžioji dalis jaunuolių, priklauso tautinėms mažumų grupėms (rusai, lenkai, baltarusiai), neretai jaunimo tarpe yra įsišakniję stereotipai apie kitus miesto rajonus, kas skatina juos likti savoje bendruomenėje, tačiau ir joje šie jaunuoliai dažnai patiria socialinę atskirtį. Jaunuoliams būdingi elgesio ir emocijų sunkumai, pastebima socialinių įgūdžių stoka. Taip pat jaunuoliai nėra motyvuoti mokytis, dalyvauti prasmingoje veikloje, dažniausiai renkasi ne saugų laisvalaikio praleidimo būdą. Į projektą planuojama įtraukti ne mažiau negu 75 jaunuolius ir vykdyti individualų darbą su ne mažiau negu 18 jaunuolių.
Projekto rėmuose ne tik organizuosime saugų laisvalaikį ir jaunimo užimtumą atviroje jaunimo erdvėje, bet taip pat organizuosime mažiausiai 2 stovyklas, kuriose taikant neformalaus ugdymo metodus skatiname jaunuolius reflektuoti, pažinti save ir tobulėti.
Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.