Vilniaus atviras jaunimo centras Mes

Kartu pirmyn

Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė vykdo darbo su jaunimu gatvėje projektą „Kartu pirmyn“. Šio projekto tiklsas – pradėti gatvės darbą, stiprinti darbuotojų komandą bei jų kompetencijas ir užtikrinti kokybišką paslaugų jaunimui teikimą Naujojoje Vilnioje.
Gatvės darbas yra veikla, kai neformalioje jaunimo aplinkoje (parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose, klubuose ir kt. viešosiose erdvėse) siekiame užmegzti ryšį su jaunuoliais, patiriančiais socialinių sunkumų, ir pasiūlyti savo pagalbą. Paslaugos tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Projekto įgyvendinimo metu jaunimo darbuotojų komanda kuria pasitikėjimu grįstą santykį su jaunuoliais, siūlo jiems individualias tęstines konsultacijas atsižvelgiant į jų poreikius. Esant poreikiui atlieka palaikymo ir palydėjimo funkcijas, tarpininkauja bei nukreipia pas reikiamus specialistus. Esant galimybėms ir poreikiui bendradarbiauja su jaunuolio aplinka. Į projekto veiklas planuojame įtraukti ne mažiau nei 50 jaunuolių, su ne mažiau nei 10 dirbti individualiai.
Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.